مانیتورینگ دائمی فشار و دمای درون چاه‎های نفت و گاز

شرکت نفت آزمایان ژرف اندیش

برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز داشتن اطلاعات دقیق و به روز از پارامترهای درون چاهی مانند دما، فشار و دبی سیال 

هوشمندسازی چاه‎ها و مخازن 

بکارگیری از مواد مناسب در ساخت تجهیزات با تحمل فشار و دمای بالا HPHT