درباره ما

شرکت نفت آزمایان ژرف اندیش در سال 1398 تأسیس شده است. این شرکت از اردیبهشت ماه 1399 به عنوان " شرکت دانش بنیان " مورد ارزیابی و تأیید کارگروه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است. شرکت نفت آزمایان ژرف اندیش به واسطه سابقه فعالیت موسسین در شرکت های خصوصی و طراحی و ساخت سیستم مانتیورینگ پارامترهای حفاری (Drill watch)، یونیت نمودارگیری از حفاری (Mud Logging Unit)  و سیستم تعمیرات پیشگیرانه (PMS) که هر سه محصول دارای گواهی ثبت اختراع بوده و در حال حاضر نیز به صورت عملیاتی در حال کار می‌باشند، از کارنامه موفقی برخوردار بوده و صرفه جویی ارزی بالغ بر 5.5 میلیون دلار را به همراه داشته است.